Duitsland

Nadat we onze paspoorten en vingerafdrukken in Hongarije hebben moeten achterlaten, was doorreizen naar Nederland geen optie meer. Europese wetgeving schrijft immers voor dat het eerste Schengenland waar een asielaanvraag is gedaan, meteen ook het enige land is waar dat kan. Duitsland had echter besloten om zich hier niet aan te houden en zodoende konden we een asielaanvraag in Duitsland indienen. Samen met mijn broertje heb ik 4,5 jaar in de omgeving van Augsburg gewoond.